Kracht en Gezondheid Romero's Praktijk
Psychologie Praktijk
Staten Bolwerk 14
2011 ML Haarlem

Kwaliteitswaarborg

 

De beroepstitel van gezondheidszorgpsycholoog is beschermd en opgenomen in de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Ook beschermt deze wet de patiƫnt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Zie bigregister. Daarnaast voldoe ik aan de kwaliteitseisen die door beroepsverenigingen aan mij gesteld worden via het volgen van opleidingen en collegiale kennisuitwisseling.
Met ingang van 2017 geldt bovendien een verplicht Kwaliteitsstatuut. In dit statuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.
Mijn Kwaliteitsstatuut kunt u hier inzien.