Kracht en Gezondheid Romero's Praktijk
Psychologie Praktijk
Staten Bolwerk 14
2011 ML Haarlem

Cliënttevredenheid

 

Hoe tevreden zijn onze cliënten?

Onze praktijk is per 2021 gestart met het meten van cliënttevredenheid.
Deze meting wordt gedaan met behulp van de CQi-GGZ-AKWA, wat staat voor “Consumer Quality Index” voor kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.
Bij het meten van de cliënttevredenheid worden onderstaande items of onderwerpen structureel gemeten. De vragenlijst bestaat uit een aantal vragen over de mate van uw tevredenheid omtrent bejegening, de mate van samen beslissingen nemen gedurende het gehele behandeltraject, informatie over de behandeling, de uitvoering van de behandeling en bereikbaarheid.
Het deelnemen aan de invulling van de vragenlijst is voor onze praktijk van groot belang, zodat wij naar aanleiding van de uitkomsten de geboden hulp kunnen verbeteren.

Voor elk item of onderwerp geldt dat een score tussen 1 en 5 gegeven kan worden, waarbij 1 de minimale score en 5 de maximum score is. Hieronder treft u de gemiddelde scores van de afgesloten trajecten in 2022 binnen onze praktijk.

Alle cliënten: 4,9
Bejegening: 4,8
Samen beslissen: 4,7
Informatie behandeling: 5
Uitvoering behandeling: 5
Bereikbaarheid: 5